Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przedstawiło niedawno swój najnowszy program prac na najbliższe lata. To wydarzenie ma miejsce w kontekście przejścia EMCDDA w struktury nowo utworzonej Europejskiej Agencji ds. Narkotyków (EUDA), czyniąc opublikowany program prac ostatnim w obecnej formie agencji.

Transformacja ta oznacza nową fazę działalności EMCDDA, szczególnie w odniesieniu do konopi indyjskich. W związku z rozszerzeniem swoich zadań i przejściem w struktury EUDA, EMCDDA w latach 2024-2026 będzie skupiać się na wspieraniu decydentów w kształtowaniu polityki dotyczącej marihuany.

Baner Reklamowy

Europejskie kraje łagodzą przepisy dotyczące konopi indyjskich

W Europie obserwuje się zmieniające się podejście do marihuany, z wieloma krajami, które stopniowo łagodzą swoje prawo w tej kwestii. EMCDDA śledzi te zmiany i planuje wspierać kraje w podejmowaniu świadomych decyzji, opartych na solidnych dowodach i danych. Przykłady takich zmian obejmują Maltę i Luksemburg, które już zezwoliły na uprawę konopi w domu oraz na użytkowanie konopi indyjskich do celów osobistych. Podobnie Holandia eksperymentuje już z zamkniętym łańcuchem dostaw dla coffee shopów oferujących marihuanę, Czechy wzywają do dekryminalizacji marihuany w Unii Europejskiej, a Niemcy przygotowują się do regulacji rekreacyjnego używania konopi.

EMCDDA zamierza opracować specjalne narzędzia i zasoby, które pomogą krajom w formułowaniu i ocenie ich polityki wobec marihuany. Będzie to rodzaj „narzędziowni” pełnej informacji, która wesprze decydentów w wyborze najlepszych strategii. Bez względu na to, czy jest to dekryminalizacja posiadania marihuany na własny użytek, czy legalizacja i kontrola sprzedaży, każdy kraj będzie mógł dostosować swoją politykę do własnych potrzeb, korzystając z najlepszych dostępnych danych.

EMCDDA kontynuuje prace nad budowaniem solidnej bazy danych, która umożliwi dokładne śledzenie i analizę trendów związanych z marihuaną. Agencja dąży do zapewnienia decydentom dostępu do aktualnych informacji, które pomogą im podejmować świadome decyzje. W przyszłości oznacza to lepsze zrozumienie wpływu marihuany na społeczeństwo, zdrowie publiczne oraz rynek nielegalnych narkotyków.

Jakie czekają nas zmiany polityki dotyczącej marihuany w Unii Europejskiej?

Dzięki pracy EMCDDA/EUDA, kraje europejskie będą miały solidną podstawę do kształtowania swojej polityki wobec marihuany. To krok w kierunku podejmowania bardziej świadomych i przemyślanych decyzji, które lepiej odzwierciedlają realia XXI wieku i opierają się na aktualnych danych naukowych, zamiast na przestarzałych stereotypach i poglądach. Przejście na Europejską Agencję ds. Narkotyków (EUDA) otwiera przed agencją nowe możliwości i wyzwania, pozwalając na lepsze dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości prawa narkotykowego w UE.

Te zmiany w polityce dotyczącej marihuany w Europie odbywają się w kontekście globalnych tendencji ku legalizacji i regulacji rynków rekreacyjnych konopi. EMCDDA/EUDA odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu danych, analiz i wsparcia, które pomagają kształtować te polityki na podstawie solidnych dowodów i najlepszych praktyk.