Holenderski rząd ogłosił plany rozpoczęcia fazy przygotowawczej eksperymentu z zamkniętym łańcuchem dostaw marihuany do coffee shopów, który ma wystartować 15 grudnia 2023 roku. Według aktualnego harmonogramu, dwóch legalnych producentów ma być gotowych dostarczać produkty do coffee shopów w czwartym kwartale 2023 roku, co umożliwi rozpoczęcie fazy przygotowawczej w Bredzie i Tilburgu.

Podczas tej fazy, coffee shopy z tych miast będą miały możliwość oferowania zarówno legalnie wyprodukowanych, jak i tolerowanych produktów, w tym suszu z czarnego rynku. Kolejni dwaj producenci mają rozpocząć dostawy do coffeeshopów w lutym 2024 roku, co jest kluczowym etapem eksperymentu.

Baner Reklamowy

Inicjatywę fazy przygotowawczej poparli burmistrzowie Bredy i Tilburga, a ministrowie Ernst Kuipers ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz minister Yeşilgöz-Zegerius ds. Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa uznali ją za szansę na małoskalowe wprowadzenie legalizacji produkcji i sprzedaży. Celem jest zdobycie doświadczenia z zamkniętym łańcuchem dostaw oraz monitorowanie wszystkich związanych z nim procesów.

Postępy w fazie przygotowawczej będą dokładnie monitorowane, a w przypadku poważnych zagrożeń dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa, faza ta może zostać przedwcześnie zakończona. Wnioski z eksperymentu będą udostępnione wszystkim uczestniczącym miastom, aby można było poprawić procesy i systemy na rzecz płynnego przejścia do kolejnej fazy.

Zakłada się, że faza przygotowawcza potrwa maksymalnie sześć miesięcy, po czym nastąpi faza przejściowa. Przewiduje się, że wszystkie uczestniczące miasta będą gotowe na jej rozpoczęcie najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku. W tym okresie coffee shopy będą miały możliwość oferowania zarówno produktów z legalnych upraw, jak i z czarnego rynku.

Chociaż harmonogram producentów jest obecnie zbyt niepewny, by podać szczegóły dotyczące rozpoczęcia fazy przejściowej, ministrowie Kuipers i Yeşilgöz-Zegerius planują poinformować Izbę Reprezentantów na ten temat w późniejszym terminie.

Sześć tygodni po rozpoczęciu fazy przejściowej przewiduje się rozpoczęcie właściwej fazy eksperymentalnej. W tym czasie właściciele uczestniczących coffee shopów będą mogli legalnie sprzedawać tylko regulowaną marihuanę.

Przez wiele lat holenderskie coffee shopy funkcjonowały w ramach systemu, w którym sprzedaż konopi indyjskich była tolerowana prawnie, ale ich uprawa była zakazana. Eksperyment zakłada, że legalnie wyprodukowane konopie będą dostarczane w opakowaniu z kodem QR, umożliwiającym konsumentom dostęp do informacji o pochodzeniu i producencie. Po czterech latach eksperymentu podejmie się decyzję o ewentualnym przedłużeniu projektu.