Dobre, bo Polskie! – właśnie tak możemy powiedzieć o dwóch polskich odmianach konopi, które podczas testów porównawczych przeprowadzonych przez North Dakota State University i Carrington Research Extension Center uzyskały najlepsze wyniki badań.

Nasze rodzime odmiany konopi przemysłowych – Białobrzeskie i Henola – których twórcą jest polski Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych w Poznaniu, w testach przeprowadzonych przez North Dakota State University oraz Carrington Research Extension Center rywalizowały między innymi z konopiami z Kanady czy Stanów Zjednoczonych.

Baner Reklamowy

Konopie Białobrzeskie, których narodziny wspominamy już od 1968 roku, brały udział w teście na wysokość rośliny. Odmiana Białobrzeska osiągnęła 2 metry wysokości. Był to wynik o ponad metr większy, niż druga w kolejności konkurencyjna odmiana.

Białobrzeskie oferują potencjał podwójnej uprawy. Oprócz produkcji największej ilości włókna, odmiana Białobrzeska wyprodukowała ~1,1 tony/hektar, zajmując tymsamym czwarte miejsce w tej kategorii wśród badanych odmian.

Odmiana konopi Henola natomiast powstała w roku 2007 i znana jest ze swojej produktywności nasion. Już w 2020 roku była liderem na liście stworzonej przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Również w tym razem zdeklasowała rywali swoim plonem sięgającym ponad 1,4 tony nasion konopi na jeden hektar.

Henola została wybrana do udziału w Próbach Odmian Konopi Przemysłowych współfinansowanych przez AgriFutures Australia. Próby te mają na celu dostarczenie australijskim hodowcom konopi niezależnych informacji na temat wydajności nowych odmian nasion konopi przemysłowych dostosowanych do konkretnych lokalizacji geograficznych w tym kraju.

Obecność polskich konopi na światowej scenie możemy zawdzięczać właśnie Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Leśniczych, który odpowiedzialny jest za Polish Hemp Program (PHP). Dzięki Polskiemu Programowi Konopnemu, nasze rodzime odmiany doceniane i uprawiane są już na całym świecie.