Jak powszechnie wiadomo, marihuana może stanowić alternatywę dla tradycyjnych opcji medycznych w kontekście łagodzenia bólu i związanych z nim objawów. Wiele wcześniejszych badań potwierdziło już skuteczność konopi i ich składników w terapii łagodzenia bólu, ale najnowsze badanie sugeruje, że pacjenci uważają ją za bardziej efektywną niż konwencjonalne metody leczenia.

Ostatnia ankieta przeprowadzona wśród niemieckich pacjentów, opublikowana w czasopiśmie Frontiers in Medicine, skupiła się na doświadczeniach pacjentów z konopiami indyjskimi i obejmowała ponad 200 anonimowych opinii uczestników.

Baner Reklamowy

Nowe badanie analizuje zastosowanie medycznej marihuany w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych. Podobnie jak w wielu wcześniejszych badaniach, większość pacjentów zgłaszała zmniejszenie codziennego bólu po wprowadzeniu terapii konopiami indyjskimi, a także inne korzyści.

„Wyniki tego przekrojowego badania sugerują, że większość ankietowanych pacjentów ambulatoryjnych leczonych kannabinoidami na receptę w Niemczech subiektywnie doświadcza korzyści zdrowotnych i redukcji objawów związanych z tymi terapiami”

– informują naukowcy

W szczególności, uczestnicy badania donosili o „większej satysfakcji” z zastosowania marihuany, określając ją jako „bardziej skuteczną” niż wcześniejsze metody leczenia. Naukowcy podkreślają, że jednym z celów badania było zbadanie „perspektywy pacjentów, których doświadczenia nie są dotychczas dostatecznie znane”.

Pacjenci zgłaszali pozytywny wpływ stosowania medycznej marihuany na funkcjonowanie fizyczne, stany emocjonalne i ogólną jakość życia w przypadku różnych diagnoz i objawów. Ponadto, doświadczali mniej problemów związanych z pełnieniem ról społecznych, a objawy bólowe miały mniejszy wpływ na ich codzienne życie. Satysfakcję oceniano na podstawie postrzeganej skuteczności, skutków ubocznych i ogólnej satysfakcji z terapii.

Badacze sugerują, że redukujące stres właściwości konopi indyjskich mogą odgrywać kluczową rolę, ponieważ opioidy, stosowane wcześniej w terapii bólu, wykazują bardziej ambiwalentny wpływ na regulację stresu. Odkryto, że działanie konopi indyjskich wpływa korzystnie na regulację stresu, co może być istotne dla pacjentów cierpiących na przewlekłe bóle.

Przed rozpoczęciem terapii konopiami indyjskimi, uczestnicy mieli w większości neutralne lub lekko pozytywne nastawienie do konopi indyjskich, które jednak zmieniło się na „głównie pozytywne” w trakcie terapii.

Warto zauważyć, że większość problemów związanych z procesem przepisywania leków nie wynikała bezpośrednio od lekarzy, ale raczej z kwestii związanych z refundacją leków przez ubezpieczycieli. Około 25% uczestników z ubezpieczeniem zdrowotnym zgłosiło, że zdecydowało się samodzielnie opłacić koszty leczenia.

„Jest to prawdopodobnie spowodowane obecną sytuacją prawną w Niemczech, gdzie przepisywanie leków kannabinoidowych charakteryzuje się znaczną złożonością i przeszkodami administracyjnymi, porównywalnymi do tych napotykanych przy przepisywaniu leków niezarejestrowanych, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy”

– stwierdzili naukowcy.

Badanie zauważa, że porównywalne badania, w których niemieccy pacjenci są bezpośrednio pytani o terapię kannabinoidami, są rzadkie, a większość badań skupia się jedynie na opiniach lekarzy. Naukowcy zwracają uwagę na ryzyko błędu selekcji, związane z faktem, że pacjenci mogą być bardziej skłonni do udziału w badaniu, jeśli doświadczyli poprawy.

„To badanie obserwacyjne stanowi punkt wyjścia do dalszej dyskusji w kontekście planowania klinicznych badań kannabinoidów i formułowania odpowiednich pytań badawczych, z uwzględnieniem perspektywy pacjentów”

– podsumowują badacze

Dodatkowo, istnieje potencjalna „stronniczość oczekiwań”, wynikająca z wysokich barier dostępu do terapii kannabinoidowych w Niemczech, co może prowadzić do bardziej pozytywnej oceny takich terapii, pomimo potencjalnych ograniczeń.