Zespół badawczy z Lake Superior State University przeprowadził analizę różnych bibułek do skręcania. Badacze przebadali bibułki pod kątem zawartości 26 metali w tych produktach.

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie ACS Omega ostrzega, że osoby używające papierów do skręcania marihuany mogą być narażone na wdychanie niebezpiecznych ilości metali ciężkich podczas spalania. Według tego badania, niektóre bibułki do skręcania zawierają wystarczająco metali, aby mogły potencjalnie zaszkodzić regularnym użytkownikom.

Baner Reklamowy

Badania te skupiały się na analizie składu chemicznego różnych typów bibułek dostępnych na rynku. Wyniki wskazały, że niektóre z tych produktów mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich, takich jak miedź, chrom i wanad. Szczególnie niepokojące jest to, że substancje te mogą być uwalniane podczas spalania i wdychane przez palaczy, co może prowadzić do potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Naukowcy zidentyfikowali również inne szkodliwe substancje chemiczne w składzie niektórych bibułek dostępnych na rynku, takie jak benzen i toluen, które są związane z ryzykiem wystąpienia chorób układu oddechowego i problemów z sercem. Ponadto, bibułki wykonane z recyklingu mogą stanowić jeszcze większe zagrożenie, ponieważ proces recyklingu często wymaga dodania dodatkowych chemikaliów, które mogą być toksyczne dla zdrowia.

Wyniki badań sugerują, że użytkownicy marihuany powinni dokładnie rozważyć wybór bibułek i zwrócić uwagę na ich skład chemiczny. Bibułki wykonane z naturalnych włókien, takich jak konopie czy bambus, wydają się być bezpieczniejszą alternatywą, ponieważ zawierają mniej szkodliwych substancji chemicznych. Również bibułki niewybielane będą potencjalnie zawierały mniej niebezpiecznych substancji. Jednakże, znaczna część bibułek dostępnych na rynku zawiera substancje chemiczne, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia.

Wyniki badania pokazały, że większość próbek miała niskie lub umiarkowane poziomy metali, ale niektóre zawierały poziomy miedzi przekraczające wytyczne dotyczące inhalacji farmaceutyków. W niektórych przypadkach barwione bibułki miały wysokie poziomy miedzi, co może stanowić ryzyko dla zdrowia, ponieważ miedź może drażnić płuca i być związana z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Dodatkowo, niektóre bletki zawierały także wysokie stężenia innych metali, takich jak chrom, wanad i antymon. Badacze zalecają więc producentom eliminację tych związków z papieru, który wykorzystują do produkcji bibułek, aby zmniejszyć ryzyko narażenia na metale ciężkie i potencjalne szkody zdrowotne.

Badacze zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań nad wpływem tych substancji na zdrowie, zwłaszcza w przypadku użytkowników medycznej marihuany, którzy mogą być bardziej narażeni na szkodliwe skutki zdrowotne.

Wnioski z tych badań są ważne zarówno dla użytkowników marihuany, jak i dla społeczności naukowej oraz decydentów politycznych. W związku z rosnącym popytem na produkty konopne, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego i zapewnienie bezpiecznego dostępu do tych produktów.

W związku z tym, zaleca się podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ryzyka związanego z używaniem niektórych bibułek do palenia marihuany oraz podjęcie działań regulacyjnych. Ponadto, producenci bibułek powinni zwracać większą uwagę na skład swoich produktów i dążyć do minimalizacji obecności szkodliwych substancji chemicznych.