Wzrost zainteresowania medyczną marihuaną w Polsce jest niezaprzeczalny. Statystyki wskazują na znaczący rozwój w wydawaniu recept na ten wciąż kontrowersyjny środek, co prowokuje dyskusję na temat jego legalizacji, jednak według minister zdrowia Izabeli Leszczyny, Polska nie jest jeszcze na to gotowa.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, pytana o możliwość prawdziwej legalizacji bądź dekryminalizacji marihuany, zwraca uwagę na istniejące luki w przepisach, które prowadzą do wykorzystywania systemu. Jest to, w jej opinii, „legalna marihuana dla bogatych”

Baner Reklamowy

„Polska nie gotowa na legalizacje”

Według minister zdrowia Izabeli Leszczyny, Polska jeszcze nie jest gotowa na ten krok. W ostatnich wypowiedziach podkreśliła konieczność lepszej edukacji społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, zanim podejmie się jakiekolwiek decyzje dotyczące legalizacji marihuany.

Wspomniane przez ekonomistę Rafała Mundrego dane potwierdzają rosnące zainteresowanie medycznym zastosowaniem marihuany w Polsce. Jednakże, jak zauważa minister zdrowia, wzrost ten nie oznacza automatycznie gotowości społeczeństwa na pełną legalizację. Potrzebna jest szeroko zakrojona kampania edukacyjna, szczególnie skierowana do młodych ludzi, aby zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo w związku z używaniem tej substancji.

– Wiemy, co się wydarzyło w Niemczech, tam zalegalizowano, ale pod różnymi rygorami. Pewnie pod takimi rygorami kiedyś będzie dostępna także w Polsce, natomiast uważam, że przede wszystkim nasza młodzież nie jest na to gotowa

– zasugerowała minister.

Pytanie o możliwość legalizacji marihuany w niedalekiej przyszłości pozostaje otwarte. Minister Leszczyna wskazuje na przykład Niemiec, gdzie marihuana została zalegalizowana, ale pod rygorystycznymi warunkami. W Polsce również taka legalizacja może mieć miejsce w przyszłości, ale z dużym naciskiem na odpowiednią regulację i edukację społeczeństwa.

Warto podkreślić, że głos minister zdrowia ma odzwierciedlić troskę o zdrowie publiczne i bezpieczeństwo obywateli. Przed podjęciem takiej znaczącej decyzji, konieczne jest gruntowne przygotowanie społeczne i legislacyjne.

Będą kontrole recept na medyczną marihuanę?

Tymczasem, obecne działania skupiają się na kontroli wydawania recept oraz propagowaniu edukacji zdrowotnej, co ma stanowić fundament dla ewentualnych przyszłych zmian w polskim prawie dotyczącym marihuany.

Minister Leszczyna zapowiada rozmowy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w celu sprawdzenia legalności wydawanych recept na marihuanę oraz koncentrację na eliminowaniu nadużyć w tej kwestii.

– Będę rozmawiała z prezesem NFZ-u i poproszę o takie kontrole – jeśli to jest nadużywane i medyczna marihuana jest nielegalnie wydawana, oczywiście trzeba to skontrolować. Natomiast pytanie o legalizację marihuany to jest pytanie do całego rządu

– informuje minister Leszczyna. 

Rządowy głos w tej kwestii jest zdecydowany – zanim podejmie się kroki w stronę legalizacji, należy skupić się na kontroli i edukacji.