Gubernator amerykańskiego stanu Maryland, Wes Moore, ogłosił zastosowanie prawa łaski w stosunku do 175 tys. spraw związanych z posiadaniem marihuany. Ta decyzja, jest postrzegana jako znaczący krok w kierunku naprawy dziesięcioleci niesprawiedliwości społecznej i ekonomicznej.

„Jestem szczęśliwy, że mój podpis stwarza prawdziwą szansę naprawienia wielu historycznych krzywd”

Baner Reklamowy
– cytuje gubernatora

Jak donosi The Washington Post, wśród ułaskawionych znajduje się 57-letni Derek Liggins, który 16 lat temu opuścił więzienie, gdzie odsiadywał wyrok za posiadanie i handel marihuaną pod koniec lat 90. Mimo ciężkiej pracy nad zbudowaniem nowego życia po odbyciu kary, Liggins nadal zmaga się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia. Jego historia jest przykładem wielu osób, które mimo chęci rehabilitacji i reintegracji społecznej, wciąż napotykają na przeszkody z powodu swojej przeszłości kryminalnej.

„Nie możemy celebrować korzyści płynących z legalizacji, jeśli nie zajmiemy się konsekwencjami kryminalizacji”

– powiedział Moore

Gubernator Moore podkreślił, że decyzja o masowym ułaskawieniu jest nie tylko aktem sprawiedliwości, ale także koniecznym krokiem w walce z dysproporcjami rasowymi w systemie sprawiedliwości. Statystyki wskazują, że osoby czarnoskóre były ponad trzykrotnie częściej aresztowane za posiadanie marihuany niż osoby białe. Te dane obrazują głębokie nierówności i dyskryminację, które przez lata dominowały w egzekwowaniu prawa dotyczącego narkotyków.

Prawo łaski w sprawach związanych z marihuaną dotyczy ponad 150 tys. osób. Jak zauważył Moore, kartoteki kryminalne związane z posiadaniem marihuany były podstawą do odmowy przyznania mieszkań, zatrudnienia czy dostępu do edukacji, wpływając na całe rodziny długo po odbyciu kary.

Decyzja gubernatora Moore’a wpisuje się w szerszy trend liberalizacji polityki narkotykowej w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej stanów decyduje się na dekryminalizację i legalizację marihuany, uznając, że dotychczasowa polityka nie przynosiła oczekiwanych rezultatów i w rzeczywistości pogłębiała problemy społeczne. Zalegalizowanie marihuany przez niektóre stany USA przynosi rządom stanowym miliardy dolarów dochodu, a sondaże pokazują, że nastawienie społeczeństwa do tego narkotyku również się zmieniło. Od 2023 roku marihuana jest legalna również w stanie Maryland.

Ułaskawienie to także ważny sygnał dla społeczności afroamerykańskiej, która była nieproporcjonalnie dotknięta surowymi przepisami antynarkotykowymi. Wes Moore, jako pierwszy afroamerykański gubernator stanu Maryland, pokazuje tym samym swoje zaangażowanie w walkę o równość i sprawiedliwość.

Poniedziałkowe orzeczenie doprowadzi do ułaskawienia ponad 150 000 wyroków skazujących za posiadanie marihuany oraz ponad 18 000 wyroków za posiadanie lub używanie akcesoriów związanych z narkotykami, jak podało biuro gubernatora. Około 25% tych wyroków pochodzi z miasta Baltimore.

Zastosowanie prawa łaski wobec tak wielu osób jest bezprecedensowym krokiem, który ma potencjał zmienić życie tysięcy ludzi, a także wpłynąć na kształtowanie bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.