Niedawne badania sugerują, że jeden z najczęściej występujących w konopiach terpenów – Limonen – może zmniejszać negatywne skutki działania THC, takie jak wywoływanie uczucia niepokoju.

Według danych opublikowanych w czasopiśmie Drug and Alcohol Dependence, jednoczesne podawanie THC i terpenu D-limonenu wiąże się ze zmniejszeniem uczucia niepokoju.

Baner Reklamowy

Naukowcy z John Hopkins University ocenili wpływ D-limonenu na subiektywne efekty THC u 20 zdrowych ochotników. (D-limonen jest terpenem powszechnie występującym w wielu owocach cytrusowych i jest jednym z najobficiej występujących terpenów w konopiach indyjskich).

Uczestnicy, którzy wdychali D-limonen jednocześnie z THC, zgłaszali „znacznie zmniejszone” uczucie niepokoju i paranoi w porównaniu do tych, którzy wdychali sam THC. Wdychanie większych ilości D-limonenu wiązało się z bardziej wyraźnymi efektami.

„D-limonen zmniejszał efekty lękowe wywołane przez THC w sposób zależny od dawki” –

– donoszą autorzy badania. Jego jednoczesne podawanie nie wpływało na żadne inne efekty THC.

Autorzy badania stwierdzili: „D-limonen selektywnie osłabiał efekty anksjogenne wywołane przez THC, co sugeruje, że ten terpenoid może zwiększać indeks terapeutyczny THC. Przyszłe badania powinny ustalić, czy efekt ten rozciąga się na dawki doustne i ocenić interakcje między innymi terpenoidami lub kannabinoidami konopi indyjskich a THC”.

Badania opublikowane w zeszłym roku w czasopiśmie Biochemical Pharmacology wykazały, że niektóre terpeny – w tym borneol, geraniol, limonen, linalol, ocimen, sabinen i terpineol – modulują aktywność THC na receptorze CB1.

Autorzy tego badania stwierdzili, że zastosowanie wybranych terpenów może umożliwić zmniejszenie dawki THC w niektórych terapiach, a w rezultacie potencjalnie zminimalizować niepożądane skutki związane z THC. Pomogłoby to również w dostosowaniu leczenia do bardziej wrażliwych osób, takich jak dzieci i osoby starsze.

Wzbogacenie terapii o wybrane terpeny może pozwolić na dostosowanie składu do osobistych potrzeb i zmian podczas przewlekłego stosowania, np. w ciągu dnia w porównaniu do snu.