Urzędnik ds. dostosowania zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdził plan działalności związanej z uprawą konopi, mający na celu uwzględnienie licznych skarg dotyczących zapachu wydobywającego się z obiektu tuż przy autostradzie międzystanowej nr 10 w pobliżu lotniska Sky Harbor.

Pierwsze doniesienia o uciążliwym zapachu marihuany w tej okolicy pojawiły się w kwietniu 2023 roku, kiedy to Arizona’s Family Investigates z Trulieve zwróciło uwagę na ten problem. „Skunkowy” zapach marihuany stał się szczególnie uciążliwy na autostradzie międzystanowej nr 10, w pobliżu węzła międzystanowego nr 17. Sąsiednie firmy zgłosiły swoje skargi do miejskiego wydziału usług sąsiedzkich, narzekając na nieprzyjemny zapach, który negatywnie wpływał na ich codzienną działalność. Źródłem zapachu jest znajdująca się w sąsiedztwie spora uprawa konopi indyjskich.

Baner Reklamowy

Zapach marihuany zniknie

Podczas rozprawy w lipcu 2023 roku, przedsiębiorstwo odpowiedzialne za prowadzenie uprawy poinformowało, że już podjęło znaczące kroki w celu poprawy sytuacji. Wprowadzono ulepszenia takie jak montaż skruberów powietrza, filtry węglowe oraz naprawiono dziury w suficie obiektu, co miało na celu zredukowanie emisji zapachów.

Zgodnie z zatwierdzonym planem, firma odpowiedzialna za obiekt zainstaluje i będzie konserwować system kontroli zapachów zgodnie ze specyfikacjami producenta w ciągu roku od daty przesłuchania. Wnioskodawca zobowiązał się również do przedłożenia planu kontroli odorów do Działu Planowania i Rozwoju, który będzie zawierał informacje na temat osoby kontaktowej odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg dotyczących skunowego aromatu w okolicy.

Monitorowanie efektywności wdrożonego systemu kontroli zapachów będzie kluczowym elementem dalszych działań. Miejski wydział planowania i rozwoju będzie odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania wymogów zawartych w planie oraz reagowanie na ewentualne dalsze skargi mieszkańców i przedsiębiorców.

Sąsiednie firmy wyraziły swoje nadzieje, że zatwierdzony plan przyniesie oczekiwane rezultaty i znacznie zmniejszy uciążliwość zapachową. Wielu właścicieli firm z niecierpliwością oczekuje na realizację tych działań, licząc na poprawę warunków pracy i życia w okolicy. Należy pamiętać, że dla wielu osób zapach konopi nie należy do przyjemnych.

Podsumowanie

Decyzja ta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz firm działających w sąsiedztwie. Zatwierdzenie planu zarządzania zapachami to krok w dobrą stronę w kierunku rozwiązania problemu uciążliwego zapachu marihuany. Dzięki podjętym działaniom, mieszkańcy, kierowcy oraz firmy w okolicy mogą liczyć na poprawę.

Urzędnicy miejscy oraz firma odpowiedzialna za obiekt będą kontynuować współpracę, aby zapewnić, że wdrożone rozwiązania są skuteczne i długotrwałe.