Wyniki najnowszego badania obalają długo utrzymujący się stereotyp „leniwego palacza i teorii, że użytkownicy konopi unikają aktywności fizycznej. Wyniki te stanowią dowód na to, że użytkownicy marihuany również mogą aktywnie spędzać czas, tak jak osoby, które jej nie używają.

Nowe Badania Burzą Stereotyp „Leniwego Palacza” Marihuany

W 2020 roku pisaliśmy o opublikowanym badaniu potwierdzającym wzrost aktywności wśród seniorów, którzy korzystają z marihuany w przeciwieństwie do osób starszych, które nie sięgały po tę używkę.

Baner Reklamowy

Ostatnie badania przeprowadzone przez zespół naukowców z University of Toronto i dwóch szpitali w Ontario potwierdzają, że czas na rewolucyjne spojrzenie na stereotyp „leniwego palacza” związanego z użytkowaniem marihuany. Wyniki wskazują, że osoby korzystające z tej substancji mogą być równie aktywne fizycznie jak ich abstynenccy odpowiednicy, co skutecznie podważa negatywne wyobrażenia na ten temat.

Przemiany w Społeczeństwie

Obraz „leniwego palacza” towarzyszy użytkownikom marihuany od lat, zakorzeniony głęboko w kulturze masowej. Leniwi palacze przedstawiani jako ludzie pozbawieni motywacji, niechlujnie ubrani, spędzający większość czasu na bezczynności. Skutki tego uproszczonego postrzegania sięgają daleko, wpływając na samoocenę oraz zdrowie psychiczne osób korzystających z marihuany.

Szczegóły Badania

Badanie, które zostało opublikowane w „Cannabis and Cannabinoid Research”, wykorzystało dane z Narodowego Badania Zdrowia i Żywienia (NHANES) z lat 2011-2014, obejmujące 4666 dorosłych w wieku od 18 do 59 lat. Uczestnicy byli wyposażeni w akcelerometry nadgarstkowe do monitorowania aktywności fizycznej, a także wypełniali kwestionariusze dotyczące używania narkotyków.

Znaczenie Odkrycia

Analiza wyników ujawniła, że nie ma istotnych różnic ani w poziomie aktywności fizycznej, ani w ilości czasu spędzonego na siedząco między użytkownikami marihuany a osobami, które jej nie używają. Co więcej, osoby korzystające z marihuany wykazały nieznacznie większą skłonność do lekkiej aktywności fizycznej (średnio 102 minuty dziennie) w porównaniu z osobami, które unikały tej substancji (99 minut dziennie), przy czym nie odnotowano różnic w umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej.

Wnioski i Perspektywy Badawcze

Wyniki tych badań sugerują, że używanie marihuany nie musi prowadzić do braku aktywności fizycznej. Wręcz przeciwnie, użytkownicy marihuany mogą być nawet bardziej skłonni do angażowania się w aktywność fizyczną. Warto zauważyć, że obraz „leniwego palacza” jest przestarzały i nie odzwierciedla faktycznego zachowania współczesnych użytkowników marihuany.

Odkrycie to stanowi jedno z wielu, które podważają powszechne przekonania dotyczące marihuany. Zachęca to do dalszych badań nad wpływem tej substancji na zdrowie i styl życia, aby lepiej zrozumieć jej różnorodne aspekty.