W San Diego odbyło się inauguracyjne spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu EMERALD, który ma na celu poprawę współpracy i interoperacyjności organów ścigania w walce z produkcją oraz przemytem Europy produktów z grupy „cannabis.

W niektórych stanach USA masowo produkowane są różnego typu produkty zawierające THC – od tradycyjnych kwiatów i haszyszu, przez vape peny, aż po kolorowe przekąski. Wiele z nich trafia na czarny rynek, skąd wędrują do Europy, gdzie również zyskują na ogromnej popularności – również w Polsce, co potwierdzają liczne przejęcia nadawanych w USA przesyłek zawierających tak zwany „Cali Weed„.

Baner Reklamowy

Projekt EMERALD – spotkanie wysokiego szczebla w ramach walki z przemytem produktów konopnych

W dniach 15-16 maja 2024 roku w San Diego, USA, odbyło się inauguracyjne spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu EMERALD. Projekt ten, realizowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i hiszpańską Policję Krajową, przy wsparciu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, ma na celu poprawę współpracy i interoperacyjności organów ścigania w walce z produkcją oraz przemytem produktów z grupy „cannabis”.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie oddziału amerykańskiej agencji federalnej Drug Enforcement Administration (DEA) w San Diego i było pierwszym z trzech planowanych spotkań w ramach Modułu Strategicznego projektu EMERALD. Ten moduł koncentruje się na poprawie skuteczności europejskich organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

Uroczyste otwarcie spotkania zainaugurowali Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant CBŚP insp. Cezary Luba oraz Kierownik Projektu podinsp. Michał Aleksandrowicz – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania z kilku krajów, w tym Belgii, Hiszpanii, Francji, Mołdawii, Niderlandów, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także reprezentanci Centrum Analiz i Operacji Morskich (MAOC) oraz europejskiej platformy przeciwko zorganizowanej przestępczości narkotykowej „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”.

Spotkanie podzielono na dwa główne segmenty tematyczne. Pierwszy segment, moderowany przez podinsp. Michała Aleksandrowicza, dotyczył utworzenia Wspólnej Grupy Zadaniowej (EMERALD Joint Task Force). Grupa ta będzie analizować zjawisko produkcji i przemytu produktów z grupy „cannabis” oraz przygotowywać raport z rekomendacjami operacyjnymi i pozaoperacyjnymi dla krajów Unii Europejskiej. Podczas tego segmentu omówiono także dotychczasowe wyniki projektu oraz plany na dalsze działania w roku 2024. W ramach operacji wspieranych przez projekt EMERALD zabezpieczono narkotyki o wartości przekraczającej 180 milionów złotych.

Drugi segment spotkania, prowadzony przez przedstawicieli DEA, obejmował wizytę studyjną na granicy USA i Meksyku. Skupiono się na zwalczaniu przemytu narkotyków w kontekście transgranicznym oraz w węzłach dystrybucyjnych cargo i przesyłek pocztowych. Uczestnicy odwiedzili m.in. przejścia graniczne San Ysidro i Otay Mesa, port lotniczy Tijuana oraz jednostki penitencjarne w regionie East Mesa.

Spotkanie w San Diego było pierwszym z trzech zaplanowanych w ramach projektu EMERALD. Kolejne spotkania odbędą się w Marsylii, przy wsparciu francuskiej Służby Celnej, oraz w Edynburgu, we współpracy z brytyjską National Crime Agency.

Projekt EMERALD, finansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma na celu wzmocnienie zdolności oraz koordynacji działań organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, szczególnie produkcji i przemytu produktów grupy „cannabis”. Kluczowym aspektem projektu jest międzynarodowa współpraca oraz budowanie potencjału kadrowego i strukturalnego europejskich organów ścigania, co ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej walki z przestępczością narkotykową na poziomie globalnym.