Sięganie po produkty z konopi indyjskich nadal przewyższa inne używki i utrzymuje się na wzroście, podczas gdy opioidy pozostają główną przyczyną szkód związanych z narkotykami – wynika z corocznego „Światowego Raportu Narkotykowego” na rok 2023, przygotowanego przez ONZ.

Według raportu ONZ, globalne użycie narkotyków pozostaje na wysokim poziomie, przy czym w 2021 roku jedna na 17 osób w wieku 15-64 lat zażywała narkotyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Szacuje się, że liczba użytkowników wzrosła z 240 milionów w 2011 roku do 296 milionów w 2021 roku, co stanowi 5,8% światowej populacji w tym wieku. Wzrost ten, o 23%, częściowo wynika z ogólnego wzrostu populacji.

Baner Reklamowy

Konopie indyjskie nadal dominują wśród używanych substancji, z szacowaną liczbą 219 milionów użytkowników (4,3% globalnej populacji dorosłych) w 2021 roku. Ta tendencja wzrostowa może być rezultatem legalizacji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Raport podkreśla także zmniejszenie się różnic płciowych w niektórych subregionach, gdzie kobiety stanowią 42% użytkowników konopi indyjskich w Ameryce Północnej.

W przeciwieństwie do konopi indyjskich, opioidy wciąż stanowią najbardziej szkodliwą grupę substancji. Raport podkreśla, że opioidy pozostają głównym czynnikiem powodującym poważne szkody, w tym śmiertelne przedawkowania. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, epidemia opioidowa trwa od ponad dwóch dekad, z raportem CDC informującym o ponad sześciokrotnym wzroście liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków od 1999 roku.

Raport ONZ szacuje, że w 2021 roku 60 milionów ludzi używało opioidów w celach niemedycznych, z czego 31,5 miliona korzystało z opiatów, głównie heroiny. Opioidy są nadal główną przyczyną śmiertelnych przedawkowań, odpowiadając za prawie 70% z 128 000 zgonów związanych z używaniem narkotyków w 2019 roku.

Ponadto, raport podkreśla różnice regionalne w używaniu narkotyków, gdzie w Europie i większości Azji opioidy są najczęściej zgłaszanymi substancjami w leczeniu odwykowym. W Ameryce Łacińskiej dominuje kokaina, w niektórych częściach Afryki konopie indyjskie, a w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej jest to metamfetamina.

Raport zauważa także wzrost dożylnego zażywania narkotyków, szacując, że w 2021 roku 13,2 miliona osób używało narkotyków drogą iniekcji, co stanowi wzrost o 18% w porównaniu z rokiem 2020. Europa Wschodnia i Ameryka Północna są regionami z najwyższym szacowanym rozpowszechnieniem tego sposobu zażywania narkotyków.

Podsumowując, świat nadal zmaga się z problemem globalnego spożywania narkotyków, gdzie konopie indyjskie utrzymują – z wiadomych nam względów – swoją dominującą pozycję, a opioidy pozostają kluczowym zagrożeniem ze względu na śmiertelne przedawkowania. zwalczania problemu na różnych obszarach świata.