W stolicy Hiszpanii, Madrycie, miała miejsce konferencja otwierająca innowacyjny projekt EMERALD, skoncentrowany na wzmocnieniu interoperacyjności organów ścigania w zwalczaniu produkcji i przemytu produktów z grupy cannabis. Projekt, kierowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), realizowany jest dzięki wsparciu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie przedstawicieli służb z Polski i Hiszpanii

Spotkanie, które odbyło się w kompleksie policyjnym Canillas w Madrycie, było poświęcone oficjalnemu rozpoczęciu projektu „Wzmocnienie interoperacyjności organów ścigania Unii Europejskiej w zwalczaniu produkcji i przemytu produktów grupy cannabis”. Inicjatywa ta jest rezultatem współpracy CBŚP, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, oraz hiszpańskiej Policji Krajowej. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Maria Pilar Merino Díaz – Główny Komisarz Policji Sądowej, Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, oraz przedstawiciele ścisłego kierownictwa CBŚP: insp. Mariusz Kudela, insp. Piotr Stasiak i kierownik projektu, podinsp. Michał Aleksandrowicz.

Baner Reklamowy

Partnerzy z zagranicy reprezentowani byli przez przedstawicieli Francji, Niderlandów, Szwecji, Włoch, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki (Drug Enforcement Administration), a także przedstawicieli Europolu, EMCDDA, MAOC(N), oraz Przewodniczącą europejskiej platformy „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”. Podczas konferencji omówiono cele projektu oraz szczegóły poszczególnych modułów, które koncentrują się na aspektach strategicznych, szkoleniowych i operacyjnych.

Najważniejszym momentem spotkania była dyskusja na temat aktualnego poziomu przestępczości związanego z produktami grupy cannabis, gdzie przedstawiciele każdego kraju partnerskiego projektu dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Koordynator projektu przedstawił również założenia mapy drogowej Unii Europejskiej w kontekście zwalczania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej, podkreślając istotne powiązania między projektem EMERALD a platformą EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina. Projekt ten jest dostosowany do inicjatyw na szczeblu UE, co podkreśla strategiczne znaczenie przedsięwzięcia.

Cel projektu EMERALD

Głównym celem projektu EMERALD jest wzmocnienie możliwości oraz koordynacji działań organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej, koncentrującej się na produkcji i przemycie produktów z konopi indyjskich.

Centralnym punktem działań będzie wspieranie realizacji spraw i operacji międzynarodowych w ramach partnerstwa konsorcjum, a także rozwijanie potencjału kadrowego i strukturalnego europejskiego pionu narkotykowego. Dla służb projekt EMERALD zyskuje szczególne znaczenie w kontekście walki z przestępczością na szczeblu międzynarodowym, a dla zwykłych konsumentów to kolejne przeszkody na drodze do spokojnej konsumpcji produktów dobrej jakości.