Kilka tygodni po pozytywnych wnioskach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kraje Unii w połowie lutego w wydanym oświadczeniu wezwano do zapewnienia refundacji leków i promowania dostępności marihuany.

Baner Reklamowy

Zalecenie WHO usunęłoby przeszkody w stosowaniu konopi do celów medycznych poprzez zmianę Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających, co przybliża nas do globalnej legalizacji marihuany leczniczej.

Zachęcanie do korzystania z marihuany medycznej, systemy ubezpieczeń zdrowotnych wspierające leki oparte na konopiach indyjskich, ułatwienie badań naukowych i odpowiednie ich finansowanie oraz władze jednoznacznie wskazujące obszary, w których mogą być stosowane – są to stanowcze oczekiwania przedstawione przez Parlament Europejski wobec Unii i państw członkowskich.

W zależności od kraju lista chorób, na które lekarz może przepisać konopie nieco się różni. PE prosi, aby ubezpieczenie zdrowotne zapewniło wsparcie tych produktów jak i innych leków oraz proponuje pozostawić przepisywanie leków w zakresie kompetencji lekarzy. Lista chorób, w których mogą pomóc konopie jest jeszcze niekompletna i będzie się rozszerzać zgodnie z wynikami kolejnych badań.

Według PE licencjonowanie medyczne może złagodzić problem z czarnym rynkiem związanym z konopiami indyjskimi. Jednolita regulacja między państwami członkowskimi jest w stanie wyeliminować lub zmniejszyć dystrybucję na czarnym rynku oraz przynieść dochód państwom członkowskim.

Jednolite przepisy mają zapewnić pożądaną jakość i precyzyjne etykietowanie oraz ograniczyć nielegalny dostęp do konopi.

Pytanie brzmi – Czy garstka państw członkowskich będących przeciwnikami konopi storpeduje tę rezolucję oraz czy państwa członkowskie będą skłonne dostosować swoje przepisy do jednolitych ram? Niezależnie od trudności możemy śmiało powiedzieć, że pacjenci europejscy nigdy nie byli tak blisko legalnego dostępu do marihuany kontrolowanej jakościowo i refundowanej przez ubezpieczenie zdrowotne.