Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród zmian przewidziana jest między innymi możliwość uprawy konopi innych niż włókniste, z których wytwarzane mają być surowce farmaceutyczne.

11 marca 2022 roku Senat przyjął uchwałę dotyczącą nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W ustawie z dnia 24 marca 2022 roku o przeciwdziałaniu narkomanii zmieniono definicję konopi włóknistych, definicję ziela konopi innych niż włókniste (z powodu podniesienia dopuszczalnego limitu z 0.2 do 0.3% THC) oraz definicję żywicy ziela konopi.

Baner Reklamowy

Bardzo ważną zmianą jest możliwość prowadzenia upraw konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego. Niestety jak na razie pacjenci chcący uprawiać własne zioło będą musieli niestety pozostać w sferze nadziei. Uprawy będą mogły być prowadzone jedynie przez instytuty badawcze, które nadzorować będzie Ministerstwo Rolnictwa.

Zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste wydawane będą w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji. Oprócz zaświadczenia o niekaralności, każdy starający się o zezwolenie na prowadzenie takiej uprawy będzie musiał także dołączyć oświadczenie o tym, że nie był karany za wykroczenia, o których mowa w art. 65 (nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych).

Pojawiła się również nowa definicja, która określająca technologię RFID, czyli technologie zdalnego radiowego nadzoru roślin, służącą do odczytu i przesyłania danych każdej rośliny w danej uprawie. Wykorzystując fale radiowe będzie można zidentyfikować każdą roślinę znajdującą się w polu odczytu.

29 marca ustawa trafiła do prezydenta, który złożył pod nią swój podpis. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.