W dniu 12 czerwca, Ethan Russo zaprezentował „Limonene and THC: Support for Cannabis Synergy and the Entourage Effect”, dogłębną prezentację o badaniu nad synergicznym działaniem Delta 9-tetrahydrokannabinolu i terpenem D-limonenem.

Webinarium skierowane było do specjalistów medycznych, badaczy konopi, innowatorów branżowych, pacjentów oraz zwolenników i edukatorów konopi, a głównym omawianym badaniem było „Waporyzowany D-limonen selektywnie łagodzi ostre działanie anksjogenne Δ9-tetrahydrokannabinolu u zdrowych osób dorosłych, które sporadycznie używają konopi indyjskich„. Badanie to, współautorstwa Ethana Russo – doktora medycyny, neurologa i założyciela CReDo Science, zostało opublikowane w marcu 2024 roku.

Baner Reklamowy

Historia i efekty działania D-limonenu

Na początku dyskusji, dr Russo przedstawił przegląd efektu otoczenia oraz historyczne zapisy dotyczące stosowania terpenu D-limonenu w celu łagodzenia reakcji paniki spowodowanych przedawkowaniem THC. O jednym z tego typu badań pisaliśmy już wcześniej na łamach naszego serwisu.

Przytoczył pisemne źródła z różnych epok, które opisywały spożywanie kwaśnych owoców lub soku z cytryny jako metodę przeciwdziałania skutkom używania konopi indyjskich. Wspomniał także o czarnym pieprzu i orzeszkach piniowych, które również zawierają D-limonen. Przedstawił badania nad uspokajającym działaniem i innymi efektami behawioralnymi związków zapachowych i olejków eterycznych z cytrusów oraz linalolu na gryzoniach i ludziach.

dr Ethan Russo

Szczegóły badania klinicznego

Dr Russo szczegółowo omówił badanie „Waporyzowany D-limonen selektywnie łagodzi ostre działanie anksjogenne Δ9-tetrahydrokannabinolu u zdrowych dorosłych, którzy sporadycznie używają konopi indyjskich”. Celem badania była ocena możliwych efektów towarzyszących połączeniu THC i limonenu u 20 zdrowych dorosłych, okazjonalnych użytkowników konopi indyjskich. Uczestnicy waporyzowali THC z limonenem lub bez, w podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu.

Wyniki pokazały, że limonen D zmniejszał niepokój wywołany przez THC, a także paranoję, i był efektem zależnym od dawki. Limonen nie wpływał na inne efekty farmakodynamiczne THC, a samodzielnie stosowany nie miał żadnych zauważalnych efektów ani zdarzeń niepożądanych. Dr Russo omówił dawki, procedurę waporyzacji, testowanie zdolności poznawczych i psychomotorycznych badanych oraz testy farmakokinetyczne THC i limonenu.

Znaczenie wyników i przyszłe implikacje

W sekcji dyskusyjnej badania, dr Russo podkreślił, że jest to jedno z pierwszych badań klinicznych wykazujących ważność efektu otoczenia konopi indyjskich. Efekt ten zakłada, że THC i inne składniki rośliny oddziałują na siebie, zmieniając ostre działanie konopi indyjskich. Podsumowując, odniósł się do powszechnej krytyki braku wysokich stężeń D-limonenu w konopiach indyjskich oraz wyjaśnił wieloletni proces przeprowadzania tego badania. Wyraził nadzieję, że wyniki te zainteresują konsumentów zawartością limonenu w marihuanie i obalą przekonanie, że farmakologia marihuany dotyczy wyłącznie THC.

Interakcja z uczestnikami i przyszłe prezentacje

Podczas sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy zadali pytania dotyczące apoptozy, metod stosowania D-limonenu w leczeniu lęku, zespołu hiperemesis oraz wpływu zmieniających się regulacji konopi na możliwości badań. Dr Russo wspomniał również, że prezentacja ta jest częścią większej, nadchodzącej serii na temat antidotum na konopie indyjskie.

Podsumowanie

Prezentacja dr Russo była ważnym krokiem w kierunku zrozumienia synergii THC i D-limonenu oraz efektu otoczenia w konopiach indyjskich. Badania takie jak te są kluczowe dla rozwoju bezpieczniejszych i bardziej efektywnych produktów konopnych, a także dla edukacji konsumentów i specjalistów medycznych na temat złożoności działania konopi.