Labocanna, spółka z siedzibą w Koszalinie, ogłasza zawarcie kluczowej umowy dotyczącej importu marihuany medycznej. Oznacza to, że już wkrótce w aptekach pojawią się nowe odmiany suszu.

Jak czytamy w serwisie strefa inwestorów, umowa, podpisana w dniu 9 lutego 2024 r., przez polską spółkę akcyjną – Labocanna została nawiązana z renomowanym podmiotem z Niemiec. Przedmiotem umowy jest rejestracja w Polsce produktów z marihuany medycznej oraz ich dystrybucja i sprzedaż przez emitenta po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

Baner Reklamowy

Główne zobowiązania spółki Labocanna obejmują pokrycie kosztów rejestracji produktów z marihuany medycznej przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL), złożenie zamówienia na 500 kg marihuany medycznej w terminie do 12 miesięcy od rejestracji przez URPL oraz pod warunkiem uzyskania pozwolenia na import produktów od Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Dodatkowo Emitent zobowiązuje się do podpisania długoterminowej umowy o współpracy ze Sprzedającym.

Spółka zobowiązuje się dostarczyć wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do rejestracji produktów przez URPL, wyprodukować i dostarczyć 500 kg marihuany medycznej w ciągu 12 miesięcy od uzyskania rejestracji w URPL oraz dostarczyć produkt w ciągu 3 miesięcy od otrzymania pisemnego zamówienia.

Przedwstępna umowa o współpracy obowiązuje od momentu podpisania do zawarcia umowy o współpracy długoterminowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej wypowiedzi umowy w przypadku niewykonania przez Emitenta jego obowiązków.

Szczegółowe informacje, takie jak wartość potencjalnego zamówienia oraz nazwa Sprzedającego, nie są ujawniane przez Spółkę, ze względu na ich charakter tajemnicy handlowej, która mogłaby negatywnie wpłynąć na interesy Emitenta. Niemniej jednak Emitent informuje, że w przypadku realizacji zamówienia na 500 kg medycznej marihuany, wartość tego zamówienia będzie istotna dla Spółki.

Stale rosnąca liczba pozycji medycznego suszu i innych produktów to świetna wiadomość dla pacjentów korzystających z terapii za pomocą konopi.