Gubernator stanu Kolorado Jared Polis podpisał w czwartek ustawę, która zaostrza limity dotyczące koncentratów konopnych i nakłada ograniczenia, które dotkną również pacjentów i ich lekarzy. Ustawa, House Bill 1317 (HB21-1317), finansuje również badania nad wpływem produktów o dużym stężeniu THC na młode, rozwijające się umysły.

Demokratyczna Yadira Caraveo, pediatra i sponsor projektu, powiedziała, że głównym celem ustawy jest utrudnianie dostępu do koncentratów marihuany młodym ludziom w taki sposób, aby nie mogli oni nabywać w legalny sposób większych ilości, które następnie mogłyby trafić na czarny rynek, w tym również do osób niepełnoletnich.

Baner Reklamowy

Jared Polis podpisał ustawę House Bill 1317 w zeszły czwartek zaraz po tym, jak nowe przepisy zostały uchwalone w tym miesiącu przez ustawodawców stanowych. Większość ograniczeń ustawy wchodzi w życie natychmiast.

Zgodnie z przepisami, dzienny limit ilości koncentratów marihuany, które można było nabyć, zostaje zmniejszony z 40 gramów do 8 gramów dziennie na osobę. Limit koncentratów konopnych dla pacjentów medycznej marihuany w wieku od 18 do 20 lat będzie wynosił dwa gramy. Ustawa uaktualni również stanowy system śledzenia „od nasion do sprzedaży”, aby monitorować zakupy koncentratów marihuany według numerów identyfikacyjnych pacjentów medycznej marihuany w czasie rzeczywistym, a nie jednorazowo przy każdym zakupie, jak odbywało się to do tej pory.

Według danych z Departamentu Zdrowia i Środowiska Kolorado, zainteresowanie korzystaniem z ekstraktu z konopi indyjskich przez nastolatków podwoiło się od 2015 do 2019 roku. Garnett uważa również, że 18-letni pacjenci medycznej marihuany przekraczający dzienny limit są odpowiedzią na to, w jaki sposób produkty z konopi indyjskich wysokim stężeniu THC trafiają w posiadanie młodych ludzi.

Ten projekt ustawy zamknie tę lukę” – powiedział Garnett. „Ta ustawa upewni nas, że nie tworzymy szarego rynku na naszych kampusach szkolnych i że nasze dzieci w wieku licealnym i ich rozwijające się mózgi nie są narażone na działanie produktów o dużej mocy, kiedy tego nie potrzebują„.

Nowe limity na zakup koncentratów marihuany zostały poparte przez grupy reprezentujące rodziców, pracowników służby zdrowia i tych, którzy sprzeciwiają się wysiłkom na rzecz legalizacji marihuany, którzy argumentowali, że silnie działające ekstrakty mogą mieć negatywny wpływ na rozwijające się mózgi. Aby dokładniej zbadać tę kwestię, House Bill 1317 zapewni również 1 milion dolarów rocznie, aby Colorado School of Public Health mogła dokonywać badań wpływu marihuany na zdrowie psychiczne. Agencja otrzyma również kolejne 3 miliony dolarów na kampanię edukacyjną na temat ekstraktów THC i używania ich przez młodzież.

Ta ustawa pomoże edukować konsumentów na temat marihuany o wysokiej mocy, a także przyspieszy krytyczne badania, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak produkty o wysokiej mocy wpływają na rozwijające się mózgi„. – powiedział Garnett podczas ceremonii podpisania ustawy.

Społeczność medycznej marihuany w Kolorado sprzeciwia się ustawie

House Bill 1317 poddaje nowym regulacjom również lekarzy, którzy piszą rekomendacje dotyczące medycznej marihuany oraz wymogowi, aby lekarze przypisywali dawki THC oraz dokonywali przeglądu zdrowia medycznego i psychicznego pacjentów. Ponad 100 lekarzy zajmujących się medyczną marihuaną wysłało list z prośbą do demokratycznego gubernatora o zawetowanie ustawy.

Nowe prawo skutecznie zabije medyczną marihuanę w Kolorado” mówi Dyrektor Cannabis Clinicians Colorado, Martha Montemayor

Nie dano nam miejsca przy stole. Od lekarzy zajmujących się leczeniem konopiami wymaga się ciągłej edukacji w tym zakresie, a od tradycyjnych lekarzy już nie, nic o tym nie wiedzą. Ustawa wymaga również, aby lekarz przeglądał zapisy historii pacjentów od poprzednich lekarzy, co skutecznie pozbawia lekarzy praktykujących leczenie konopiami ich przywilejów diagnozowania. To podwaja koszty wszystkich pacjentów poprzez wymuszanie ponownej diagnozy” – dodaje Montemayor.

Naszym zdaniem nowa ustawa w żaden sposób nie wpłynie na tworzenie szarej strefy na rynku. Jak nie raz pokazała historia, zakazy i limity tworzyły jedynie nowe, trudniejsze do wykrycia drogi, którymi produkty konopne przedostaną się na szary rynek. W dodatku wzrośnie liczba podrabianych produktów pochodzących z czarnego rynku. Produkty te mogą być o wiele groźniejsze dla młodych, rozwijających się mózgów, które władze Kolorado chcą przecież chronić.