Komisja Europejska zadecydowała o częściowej rejestracji European Cannabis Initiative, inicjatywy mającej na celu ułatwienie dostępu do medycznej marihuany w celach terapeutycznych. Decyzja Komisji o rejestracji inicjatywy w odniesieniu do drugiego i trzeciego celu stanowi istotny krok w kierunku potencjalnej legalizacji medycznej marihuany na szczeblu europejskim.

Jest to pierwsza częściowa rejestracja od wejścia w życie nowego rozporządzenia w styczniu 2020 roku, dotyczącego europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Inicjatywa ta ma na celu zwołanie transeuropejskiego zgromadzenia obywatelskiego w celu dyskusji nad polityką dotyczącą marihuany, ułatwienia dostępu do medycznej marihuany oraz zezwolenia na transport i przepisywanie marihuany i jej pochodnych w celach terapeutycznych. W związku z tym organizatorzy mają nadzieję na pełne wykorzystanie prawa do ochrony zdrowia oraz przyznanie niezbędnych środków na badania nad marihuaną w celach terapeutycznych.

Baner Reklamowy

Dlaczego rejestracja European Cannabis Initiative jest częściowa?

Komisja Europejska uznała, że inicjatywę można zarejestrować tylko w odniesieniu do drugiego i trzeciego celu, ponieważ tylko one spełniają wymogi dotyczące rejestracji. Pierwszy cel inicjatywy, wykraczający poza kompetencje KE, został odrzucony. Decyzja o częściowej rejestracji ma charakter formalny i nie przesądza o prawnych ani politycznych wnioskach komisji w sprawie inicjatywy.

Od momentu częściowego zarejestrowania organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeśli europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, KE będzie zobowiązana do podjęcia działań w odpowiedzi na wniosek lub do jego odrzucenia, z uzasadnieniem w obu przypadkach.

Co to zmienia?

Europejska Inicjatywa Obywatelska została wprowadzona jako mechanizm, który umożliwia obywatelom kształtowanie polityki. Formalna rejestracja otwiera procedurę, w której milion obywateli może zwrócić się do KE o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których Komisja ma uprawnienia.

Decyzja KE o częściowej rejestracji European Cannabis Initiative stanowi istotny krok w kierunku legalizacji medycznej marihuany w Europie. Przy odpowiednim poparciu społecznym może to prowadzić do zmiany polityki dotyczącej tej substancji na szczeblu UE.