W 2024 roku polski rynek konopi medycznych boryka się z poważnym problemem – limit importu konopi dostępnych na receptę został już wyczerpany. Wiele firm farmaceutycznych nie może wprowadzić swoich produktów do obrotu, co jest wynikiem ograniczeń nałożonych przez Międzynarodową Radę Kontroli Narkotyków (International Narcotics Control Board, INCB).

Skutki Wyczerpania Limitu Importu

Jak poinformowała mgr farm. Samia Al-Hameri na profilu fundacji Santa Herba, decyzja INCB oznacza, że w ostatnim kwartale 2024 roku w polskich aptekach może zabraknąć konopi medycznych, co stawia pacjentów w trudnej sytuacji.

Baner Reklamowy

Pomimo interwencji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) i złożenia wniosku o zwiększenie limitu importu z 6 do 10 ton surowca farmaceutycznego, prośba ta została odrzucona.

Aby zabezpieczyć ciągłość terapii, pacjenci powinni rozważyć wcześniejsze zaopatrzenie się w potrzebny surowiec. Zakup produktów w oryginalnych opakowaniach może również pomóc w przedłużeniu trwałości kwiatów konopi.

Wzrost Kosztów Terapii

Ceny konopi medycznych różnią się w zależności od polityki aptek oraz strategii producentów. Koszty terapii wahają się od 20 do 60 zł za gram kwiatów konopi, co dla wielu pacjentów stanowi poważne obciążenie finansowe. W związku z aktualną dostępnością i polityką cenową, pacjenci mogą rozważyć terapię produktami takimi jak:

  • Tilray 18/1 (Pink Kush)
    • Efekt: Indica
    • Dominujące terpeny: nerolidol, kariofilen, bisabolol, humulen, limonen
  • Tilray 18/1 (Island Sweet Skunk)
    • Efekt: Sativa
    • Dominujące terpeny: α- i β-pinen, kariofilen, terpinolen, nerolidol, bisabolol

Zalecenia dla Pacjentów

Pacjenci powinni konsultować się z lekarzami lub farmaceutami w celu omówienia wskazań, przeciwwskazań oraz bezpieczeństwa stosowania konopi medycznych. Korzystanie z wiedzy specjalistów jest kluczowe dla zapewnienia profesjonalnej inicjacji oraz monitorowania terapii.

Przyszłość Rynku Konopi Medycznych

GIF zapowiada, że w grudniu tego roku będą dostępne informacje dotyczące limitów importowych przyznanych Polsce na 2025 rok. W obliczu obecnych wyzwań, ważne jest, aby pacjenci byli na bieżąco informowani o dostępności i nowych regulacjach dotyczących konopi medycznych.

Troska o zdrowie pacjentów i zapewnienie ciągłości terapii pozostają priorytetem, mimo trudności wynikających z ograniczeń importowych. Pacjenci są zachęcani do odpowiedniego planowania terapii i regularnych konsultacji z specjalistami.