W ostatnich latach obserwuje się istotne zmiany w podejściu młodych Hiszpanów do palenia marihuany. Według niedawnych badań, ponad 70 procent osób w wieku 18-34 lat uznaje regularne używanie marihuany za mniej szkodliwe niż spożywanie alkoholu czy papierosów. Te rewelacje, opublikowane przez madrycki dziennik „El Mundo,” rzucają światło na ewolucję społecznych przekonań dotyczących tej substancji psychoaktywnej.

Dyrektor ds. innowacji w Fundacji Fad Juventud, Eulalia Alemany, zauważa wyraźną zmianę w percepcji marihuany wśród młodego pokolenia od 2016 do 2022 roku. Badanie przeprowadzone przez Ośrodek im. Królowej Zofii ujawnia, że młodzi Hiszpanie coraz częściej uważają marihuanę za mniej szkodliwą od tradycyjnych używek, takich jak alkohol czy tytoń. Niemniej jednak, rzeczywistość zdaje się kłócić z tymi przekonaniami.

Baner Reklamowy

Hiszpański Obserwator ds. Narkotyków i Uzależnień, cytowany w najnowszym raporcie ministerstwa zdrowia, zwraca uwagę na alarmujące statystyki. Ponad 95 procent przypadków przyjęć nieletnich na leczenie z powodu uzależnienia dotyczy właśnie marihuany. Ponadto, ponad połowa nagłych przypadków psychiatrycznych wśród młodzieży w Hiszpanii jest związana z używaniem tej substancji.

Eulalia Alemany podkreśla, że między 2016 a 2022 rokiem miało miejsce publiczne zniekształcenie informacji na temat marihuany, co skutkowało zwiększeniem liczby osób wyrażających pozytywną opinię na jej temat. „Upowszechniło się przekonanie, że marihuana jest substancją naturalną, która nie zabija i mniej szkodzi zdrowiu” – dodaje Alemany.

„El Mundo” zwraca również uwagę na rosnący trend spożywania niskiej jakości marihuany wśród młodzieży w Hiszpanii. To zjawisko ma miejsce równocześnie z narastającym „oswojeniem się” młodych ludzi z regularnym używaniem tej substancji psychoaktywnej. Madrycka gazeta podkreśla, że młodzież w kraju spożywa coraz więcej marihuany, która dodatkowo staje się coraz bardziej toksyczna.

Warto zauważyć, że niektóre z najnowszych badań i statystyk sugerują, że mimo rozwoju pozytywnego spojrzenia na marihuanę w społeczeństwie, skutki zdrowotne, zwłaszcza wśród młodej populacji, są poważne i wymagają dalszej analizy. Dla pełniejszego zrozumienia tej kwestii konieczne jest uwzględnienie zarówno przekonań społeczeństwa, jak i naukowych danych dotyczących wpływu marihuany na zdrowie psychiczne i fizyczne.