Do 31 marca 2024 r. grupa robocza, działająca pod nadzorem Federalnego Ministerstwa Transportu i Rozwoju Cywilnego (BMDV), zgodnie z postanowieniami § 44 KCanG miała przedstawić propozycję wartości granicznej THC we krwi, przy której prowadzenie pojazdu staje się niebezpieczne. Eksperci z różnych dziedzin, włączając w to medycynę, prawo, ruch drogowy oraz policję, wspólnie opracowali zalecenia.

23 lutego 2024 roku niemiecki Bundestag przyjął nowe przepisy dotyczące konsumpcji konopi indyjskich oraz prowadzenia pojazdów silnikowych. Sekcja 44 ustawy o konopiach indyjskich dla konsumentów (KCanG) została szczególnie omówiona, wytyczając kwestie stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) we krwi, które mogą wpłynąć na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Baner Reklamowy

Eksperci ustalili limit dopuszczalnego stężenia THC we krwi kierowców

Jednym z kluczowych punktów proponowanych przepisów jest limit THC we krwi wynoszący 3,5 ng/ml. Ten limit, zgodnie z ekspercką opinią, jest porównywalny pod względem ryzyka do stężenia alkoholu we krwi na poziomie 0,2 promila. Co istotne, ten poziom THC we krwi można wykryć nawet kilka dni po spożyciu, co sprawia, że jest to istotny czynnik w kontroli prowadzenia pojazdów.

Eksperci zalecają także wprowadzenie absolutnego zakazu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu dla osób używających konopi indyjskich. Jest to próba uwzględnienia specyficznego ryzyka związanego z mieszaniem alkoholu i konopi indyjskich, które może powodować zwiększone niebezpieczeństwo na drodze.

W celu zapewnienia skuteczności przepisów, sugeruje się wykorzystanie testów śliny o wysokiej czułości jako badań wstępnych, umożliwiających wykrycie aktualnego spożycia THC. Szczegółowe kwestie związane z wdrożeniem tych testów będą musiały być doprecyzowane, biorąc pod uwagę zarówno krajowe, jak i międzynarodowe doświadczenia.

Należy podkreślić, że propozycje te nie są arbitralne, lecz oparte na badaniach naukowych oraz analizie zagrożeń dla bezpieczeństwa drogowego. Wprowadzenie limitu 3,5 ng/ml THC w surowicy krwi ma na celu skoncentrowanie się na tych kierowcach, którzy mogą rzeczywiście stanowić zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Warto zaznaczyć, że decyzje te są efektem interdyscyplinarnej współpracy ekspertów oraz uwzględniają zarówno aspekty zdrowotne, jak i prawne. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i minimalizację ryzyka związanego z konsumpcją konopi indyjskich w kontekście prowadzenia pojazdów silnikowych.

Niezależna, interdyscyplinarna grupa robocza składała się z następujących ekspertów:

  • Prof. dr Markus Backmund, kierownik Praxiszentrum im Tal (pit), praktyka dydaktyczna na LMU Monachium
  • Dr Maurice Cabanis, dyrektor medyczny Kliniki Medycyny Uzależnień i Zachowań Uzależniających, Klinikum Stuttgart, Centrum Zdrowia Psychicznego
  • Prof. Jan Ramaekers, kierownik Instytutu Psychofarmakologii i Neuropsychologii, Uniwersytet w Maastricht
  • Dr Franjo Grothenhermen, przewodniczący Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e. V. (ACM), dyrektor zarządzający International Association for Cannabinoid Medicines e. V. (I-ACM)
  • Prof. Lorenz Böllinger, emerytowany profesor prawa karnego i kryminologii na Uniwersytecie w Bremie
  • PD Dr rer. nat. Stefanie Iwersen-Bergman, kierownik toksykologii w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg-Eppendorf
  • Thomas Seidel, przewodniczący grupy roboczej ds. policji drogowej (AG VPA) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Sportu Hesji.

W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele BMDV, BMG i Federalnego Instytutu Badań Autostrad, a także przewodniczący Komisji ds. wartości granicznych, prof. Stefan Tönnies (bez prawa głosu).

Wdrożenie nowych przepisów będzie wymagało zmiany ustawy o ruchu drogowym (StVG) (§ 24a) przez niemiecki parlament. Jednakże wyniki pracy grupy roboczej zostały już przekazane do odpowiednich instytucji, w tym Federalnego Ministerstwa Zdrowia, które będzie miało kluczową rolę w dalszej analizie i implementacji tych zaleceń.