Zakaz używania marihuany jest niekonstytucyjny – twierdzi Sąd Najwyższy w Meksyku. Wydano dwa orzeczenia, które legalizują marihuanę we wszystkich formach niekomercyjnych do użytku rekreacyjnego przez dorosłych obywateli tego kraju.

31 października reformatorzy polityki narkotykowej w Meksyku ogłosili, że Sąd Najwyższy w tym kraju zezwolił na rekreacyjne używanie konopi indyjskich.

Baner Reklamowy

“Orzeczenia otwierają drogę dorosłym obywatelom do używania marihuany w dowolny sposób, jaki uznają za stosowny, i nie mówimy tylko o rekreacyjnym wykorzystaniu”

– mówi badacz meksykańskiej polityki narkotykowej z instytutu nauk społecznych Froylán Enciso

Zakaz używania marihuany jest niekonstytucyjny

Według Enciso więzienia zapełnione są palaczami, którzy przypalali trawkę w miejscu publicznym, a nie groźnymi przestępcami, którzy wciąż chodzą po ulicach zagrażając innym obywatelom. Decyzje Sądu najwyższego w sprawie legalnego użytkowania konopi dają wiele korzyści dla drobnych konsumentów.

“Sąd stwierdził, że marihuana może być wykorzystywana do rytuałów, do celów rekreacyjnych, do użytku medycznego, w pracy, do badań naukowych, do wszelkich zastosowań dla dorosłych i nie może być nikt z jej używanie karany”

– powiedział Froylán Enciso.

Ale wszystko to dzięki sprawie, w której dwóch powodów wydało orzeczenia związane z konopiami indyjskimi. Pierwsze z nich dotyczyło własnej, domowej uprawy konopi indyjskich, drugie dotyczyło używania marihuany w celach rekreacyjnych. Oboje złożyli wniosek o tzw. „amparo”, które popularne jest w Hiszpanii i Portugalii oraz w kręgu oddziaływania kultury hiszpańskiej i portugalskiej. Amparo nie ma odpowiednika w słowniku polskim, oznacza „ochronę, protekcję”. Właśnie o taką protekcję przed wymiarem sprawiedliwości wnosili powodzi, aby w spokoju mogli korzystać z marihuany w celach medycznych lub rekreacyjnych.

Decyzje Sądu Najwyższego zostały podjęte po wielu latach strategicznych procesów sądowych przez meksykańskich działaczy na rzecz polityki narkotykowej, trwających już od 2015 r.

“Orzeczenia tworzą orzecznictwo, ale same w sobie nie oznaczają zmian w ustawodawstwie. Mimo to są bardzo ważne nie tylko dla Meksyku, ale także dla Stanów Zjednoczonych”. 

– powiedział Enciso

W ciągu następnych 3 miesięcy Sąd Najwyższy musi poinformować Kongres Meksyku, że użytkowanie marihuany przez osoby dorosłe jest niezgodne z konstytucją. Następnym korkiem w kierunku legalizacji jest zreformowanie prawa, które zostało uznane przez Sąd za niekonstytucyjne. Jeżeli Kongres nie zreformuje tego prawa to każdy dorosły obywatel meksyku, który został wcześniej oskarżony o stosowanie lub uprawę marihuany może ubiegać się o „amparo”.

W prawie meksykańskim, w przeciwieństwie do prawa panującego w USA, prawo federalne wymaga pięciu orzeczeń, które następują kolejno po sobie oraz dotyczą tej samej sprawy. Dopiero wtedy można stworzyć orzecznictwo, które finalnie uzna prawo za niezgodne z konstytucją.