Czy pojawienie się nowej generacji nieuregulowanych, syntetycznych kannabinoidów, takich jak Δ10-THC, Δ8-THC, THCP, THCO czy HHC, które nie pochodzą naturalnie z konopi niesie za sobą konsekwencje dla przemysłu konopnego?

Dr Mark A. Scialdone to ceniony ekspert w dziedzinie chemii organicznej, z imponującym dorobkiem zawodowym, który obejmuje wynalazcze 37 patentów amerykańskich oraz autorstwo 17 recenzowanych artykułów w naukowych publikacjach. Przez wiele lat pracował jako główny badacz w DuPont Central Research and Development, a obecnie jest założycielem i prezesem firmy BetterChem Consulting, która oferuje usługi konsultingowe w dziedzinie chemii, przetwórstwa żywności, olejków eterycznych i konopi indyjskich na całym świecie. Jednym z jego znaczących osiągnięć jest bycie członkiem-założycielem Cannabis Chemistry Subdivision of the American Chemical Society oraz otrzymanie nagrody CANN-CHAS Heidolph Award for Excellence in Cannabis Chemistry w 2018 roku.

Baner Reklamowy

W wywiadzie z Projektem CBD, Dr. Scialdone wyraża swoje obawy dotyczące produkcji Δ8-THC, szczególnie w kontekście konwersji CBD na ten związek i występowania niepożądanych produktów ubocznych. Oprócz izomerów THC, istnieją również regioizomery i produkty degradacji, takie jak olivetol, które mogą pojawiać się w komercyjnych produktach Δ8-THC. Jest to szczególnie problematyczne, ponieważ konwersja CBD w Δ8-THC oraz inne związki odbywa się bez odpowiedniego nadzoru regulacyjnego, co skutkuje brakiem standaryzacji procesu, specyfikacji produktu i dokładnych testów zewnętrznych.

Dr. Scialdone zwraca uwagę na kwestię niejasności związane z produktami pre-roll Δ8-THC. Pytania o to, czy produkt rzeczywiście zawiera Δ8-THC pochodzące z konopi, ilość tego związku w produkcie, a także czy użyto rozpuszczalnika do obróbki kwiatów, są kluczowe dla oceny jakości i bezpieczeństwa tych produktów.

Delta-8-THC i konsekwencje dla przemysłu konopnego

Najważniejszym problemem, który wskazuje Dr. Scialdone, jest pojawienie się nowej generacji nieuregulowanych, syntetycznych kannabinoidów, takich jak Δ10-THC, Δ12-THC, THCP, THCO, THCX, które nie pochodzą z naturalnych konopi. Tylko Δ8, Δ9 i Δ10 THC mogą być syntetyzowane z CBD pochodzącego z konopi, pozostałe związki są wynikiem konwersji chemicznej. Produkcja i sprzedaż takich substancji poza regulacjami jest nieetyczna i stwarza zagrożenie dla zdrowia publicznego. Konsumenci często nie zdają sobie sprawy z pochodzenia tych produktów i mogą narażać się na ryzyko niebezpiecznych skutków ubocznych.

W kontekście kolejnej wersji ustawy Farm Bill, Dr. Scialdone podkreśla potrzebę jasnego odróżnienia konopi o wysokiej zawartości Δ9-THC od konopi przemysłowych oraz konieczność zakończenia fałszywej luki, która pozwala na nieuregulowaną sprzedaż skoncentrowanych, odurzających i zsyntetyzowanych kannabinoidów. Regulacje FDA oraz licencje państwowe na uprawę i przetwarzanie konopi są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów konopnych na rynku.

Podsumowując, wywiad z Dr. Markiem A. Scialdone ujawnia istniejące wyzwania związane z produkcją i dystrybucją Δ8-THC oraz innych syntetycznych kannabinoidów. Regulacje i nadzór są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów oraz jakości produktów w przemyśle konopnym. Wprowadzenie odpowiednich regulacji może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka związanego z nieuregulowanymi substancjami odurzającymi i zapewnić, że konsumenci mają dostęp do bezpiecznych i legalnych produktów konopnych.