Czy nadmierne korzystanie z marihuany może znacząco zwiększać ryzyko rozwoju schizofrenii, szczególnie u młodych mężczyzn? Takie wnioski płyną z analizy danych z pięciu dekad obejmujących niemal 7 milionów osób, przeprowadzonej wspólnie przez naukowców z USA i Danii. Badacze przeanalizowali dane z ostatnich 50 lat, dotyczące…