Białoruś, większości z was kojarzy się zapewne z jednym wielkim kołchozem, ostatnim krajem w Europie, który oparł się globalizacji i demoliberalnemu modelowi organizacji społecznej – i cóż, zapewne jest w tym trochę racji, ale, po pierwsze, co warto podkreślić, jest to państwo ze wszech miar…