W San Diego odbyło się inauguracyjne spotkanie wysokiego szczebla w ramach projektu EMERALD, który ma na celu poprawę współpracy i interoperacyjności organów ścigania w walce z produkcją oraz przemytem Europy produktów z grupy „cannabis. W niektórych stanach USA masowo produkowane są różnego typu produkty zawierające…