Sąd rejonowy w Trnawie skazał 46-letniego Josefa Šipoša na długoletnie pozbawienie wolności i konfiskatę jego domu, w którym uprawiał rośliny. Šipoš zamierza odwołać się od decyzji sądu. Pierwotnie, sąd planował nałożyć na oskarżonego karę 20 lat więzienia. Josef Šipoš, z uprawianych przez siebie konopi, wytwarzał…