28 maja 2024 roku prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, podpisał ustawę o konopiach indyjskich do celów prywatnych, która wprowadza znaczące zmiany w prawie dotyczącym posiadania i uprawy konopi indyjskich. Ustawa ta zezwala osobom dorosłym na posiadanie i prywatną uprawę konopi, z wyłączeniem sprzedaży, która pozostaje nielegalna.

Kluczowe Postanowienia Nowej Ustawy

Ustawa szczegółowo określa, co jest uważane za działalność przestępczą, obejmując posiadanie lub spożywanie konopi w miejscach publicznych oraz w pojazdach na drogach publicznych. Dodatkowo, przewiduje warunki zatarcia wcześniejszych wyroków skazujących za posiadanie lub używanie konopi indyjskich, co stanowi ważny krok w kierunku sprawiedliwości społecznej.

Baner Reklamowy

Cele i Intencje Ustawy

Głównym celem nowej ustawy jest:

  • Poszanowanie prawa do prywatności osób dorosłych w zakresie posiadania, uprawy, posiadania oraz spożywania konopi indyjskich.
  • Regulacja tych działań w sposób, który zapewnia ochronę dorosłych i dzieci przed szkodliwymi skutkami konopi indyjskich.
  • Usunięcie wyroków skazujących związanych z posiadaniem lub używaniem konopi indyjskich z rejestru karnego.
  • Zmiana i usunięcie przepisów niektórych ustaw, aby dostosować prawo do nowej sytuacji prawnej i wspierać rozwój przemysłu konopi indyjskich.

W komunikacie prasowym prezydenta Ramaphosy z 28 maja 2024 roku, podkreślono również, że ustawa usuwa konopie indyjskie z ustawy o narkotykach i handlu narkotykami, co umożliwia zmiany w innych aktach prawnych związanych z roślinami i ich hodowlą, wspierając tym samym rozwój sektora konopi indyjskich w kraju.

Ochrona Dzieci i Inne Środki Bezpieczeństwa

Zarówno ustawa, jak i komunikat prasowy zwracają szczególną uwagę na ochronę dzieci przed negatywnymi skutkami konopi indyjskich. Sekcja 6 ustawy określa obowiązki opiekunów dotyczące działań związanych z konopiami. Ustawa reguluje również medyczne podawanie konopi dzieciom, zapewniając ochronę przed nadmierną ekspozycją na substancję. Dodatkowo, wprowadza alternatywne środki radzenia sobie z przypadkami nielegalnego używania konopi przez dzieci, uwzględniając ich najlepszy interes.

Turystyka Konopna i Wydarzenia Branżowe

Republika Południowej Afryki, legalizując prywatne użycie konopi indyjskich już w 2018 roku, stała się potencjalnym celem turystyki konopnej. W 2023 roku National Geographic wskazał ten kraj jako atrakcyjny cel podróży dla miłośników konopi indyjskich, szczególnie w kontekście zmian w polityce dotyczącej marihuany w innych krajach, takich jak Tajlandia i Niemcy.

W styczniu 2025 roku ASTM International zorganizuje w Kapsztadzie dwudniową konferencję zatytułowaną „Overcoming Barriers to Entry in Cannabis Industries: Poglądy z całego świata”, która będzie platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań związanych z rozwojem przemysłu konopi na całym świecie.

Podsumowanie

Podpisanie ustawy o konopiach indyjskich do celów prywatnych przez prezydenta Ramaphosę stanowi ważny krok w kierunku liberalizacji polityki narkotykowej w RPA. Nowe prawo, oprócz legalizacji prywatnego używania i uprawy konopi, wprowadza także mechanizmy ochrony przed ich szkodliwym wpływem, szczególnie w odniesieniu do dzieci. Oczekuje się, że zmiany te przyczynią się do rozwoju nowego sektora gospodarczego oraz sprawiedliwości społecznej poprzez zatarcie wcześniejszych wyroków skazujących za posiadanie i używanie konopi.